trên một sợi dây AB dài 66cm với đầu A cố định đầu B tự do , đang có sóng

trên một sợi dây AB dài 66cm với đầu A cố định đầu B tự do , đang có sóng dừng với 6 nút. sóng truyền từ A đến B gọi là sóng tới và sóng truyền từ A đến B là sóng phản xạ. tại điểm M trên dây cách A một đoạn 61,5cm sóng tới và sóng phản xạ lệch pha nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *