Theo em các công ty nước ngoài khi vào thị trường Việt Nam thường áp dụng chiến lược phân phối

Theo em các công ty nước ngoài khi vào thị trường Việt Nam thường áp dụng chiến lược phân phối gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *