Tăng huyết áp a. Bệnh học – Định nghĩa – Phân độ tăng huyết áp theo VNHA 2018 – Yếu

Tăng huyết áp a. Bệnh học – Định nghĩa – Phân độ tăng huyết áp theo VNHA 2018 – Yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch – Nguyên nhân THA thứ phát (Giải thích) – Biến chứng (tổn thương cơ quan đích) b. Dược lý: thuốc và các nhóm dược lý thuốc điều trị tăng huyết áp, cơ chế tác dụng, ADR, chống chỉ định, các thông số cần theo dõi trước và trong quá trình sử dụng, các lưu ý khi tư vấn c. Dược điều trị – Mục tiêu điều trị cho các nhóm bệnh nhân – Lựa chọn điều trị? Các nhóm thuốc đầu tay trong điều trị bệnh mắc kèm (đái tháo đường/biến chứng đái tháo đường,.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *