Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG? a. Các công ty có nhiều cơ hội đầu tư tốt và một lượng tiền

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

a.
Các công ty có nhiều cơ hội đầu tư tốt và một lượng tiền mặt tương đối nhỏ thì có xu hướng thực hiện chi trả cổ tức trên mức trung bình.
b.
Nếu “hiệu ứng khách hàng” là chính xác, thì đối với một công ty có thu nhập dao động, chính sách trả cổ tức theo tỷ lệ không đổi theo thu nhập ròng sẽ tối đa hóa giá cổ phiếu của công ty.
c.
Một lợi thế của mô hình cổ tức thặng dư là nó dẫn đến một khoản chi trả cổ tức ổn định, mà các nhà đầu tư thích.
d.
Mua lại cổ phiếu có ý nghĩa nhất vào thời điểm khi một công ty tin rằng cổ phiếu của nó bị định giá thấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *