“Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng Đến em thơ cũng hóa đến anh hùng Đến ong dại cũng luyện

“Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng Đến em thơ cũng hóa đến anh hùng Đến ong dại cũng luyện thành tráng sĩ Và hoa trái cũng biến thành vũ khí” a) Hình ảnh “em thơ cũng hóa những anh hùng” khiến em liên tưởng đến ai? Trong bài thơ nào? Của ai? b) Hãy chép chính xác những câu thơ minh chứng cho phẩm chất anh hùng của nhân vật đó trong bài thơ em vừa tìm được. c) Là một học sinh được sinh ra, lớn lên trong thời kì đất nước hòa bình, em sẽ làm gì để góp phần xậy dựng đất nước. ( viết từ 5-7 câu )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *