: Một thanh kim loại chiều dài nằm ngang có thể trượt không ma sát trên hai thanh ray bên

: Một thanh kim loại chiều dài nằm ngang có thể trượt không ma sát trên hai thanh ray bên dưới như trong hình bên. Tác dụng một lực N lên thanh làm cho nó chuyển động đều với vận tốc 2,0 m/s trong từ trường có chiều như hình vẽ. Xác định:

a) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở b) Công suất tỏa nhiệt trên điện trở.c) Công suất của lực .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *