Mắc hai bóng đèn Đ1(120V – 60W) và Đ2 (120V – 45W) vào mạng điện có hiệu điện thế U =

Mắc hai bóng đèn Đ1(120V – 60W) và Đ2 (120V – 45W) vào mạng điện

có hiệu điện thế U = 240V theo sơ đồ a và b như hình vẽ. Tìm hiệu điện thế và công suất định mức của hai đèn Đ3, và Đ4, để các đèn đều sáng bình thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *