Lãi suất nào nhà quản trị sử dụng để xác định chi phí thực của khoản vay?

Lãi suất nào nhà quản trị sử dụng để xác
định chi phí thực của khoản vay?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *