hãy trình bày những hiểu biết của bản thân về các nội dung cho trẻ khám phá về môi trường

hãy trình bày những hiểu biết của bản thân về các nội dung cho trẻ khám phá về môi trường xung quanh. lấy ví dụ minh họa để chứng minh nội dunh cho trẻ khám phá khoa học được cấu trấu theo hướng đồng tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *