Giả sử vào đầu mỗi năm học, bạn phải đóng học phí là 46 triệu đồng. Vậy hỏi bây giờ

Giả sử vào đầu mỗi năm học, bạn phải đóng học phí là 46 triệu đồng. Vậy hỏi bây giờ bạn phải có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm để đảm bảo khoản học phí này trong 4 năm? (lãi suất huy động là 6,5%/năm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *