Giả sử trong suốt 5 năm, vào đầu mỗi năm bạn đều gửi 2.000.000 đồng vào ngân hàng. Riêng cuối

Giả sử trong suốt 5 năm, vào đầu mỗi năm bạn đều gửi 2.000.000 đồng vào ngân hàng. Riêng cuối năm thứ 4 bạn có rút ra 3.000.000 đồng để chi tiêu. Nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng là 6%/năm thì cuối năm thứ 5 bạn còn lại bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng?

a.
8.274.186 đồng
b.
7.274.186 đồng
c.
8.770.637 đồng
d.
9.274.186 đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *