Giả sử trong suốt 5 năm, vào đầu mỗi năm bạn đều gửi 2.000.000 đồng vào ngân hàng. Riêng cuối

Giả sử trong suốt 5 năm, vào đầu mỗi năm bạn đều gửi 2.000.000 đồng vào ngân hàng. Riêng cuối năm thứ 4 bạn có rút ra 3.000.000 đồng để chi tiêu. Nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng là 6%/năm thì cuối năm thứ 5 bạn còn lại bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *