Đội tuyển thi học sinh giỏi của trường có 15 em trong đó có 9 em thi toán 6 em

Đội tuyển thi học sinh giỏi của trường có 15 em trong đó có 9 em thi toán 6 em thi tiếng việt gặp ngẫu nhiên 2 em trong đội tuyển. tinh xác suất 2 em thi khác môn nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *