Có hai dây dẫn cùng tiết diện và chiều dài. Một dây đã biết điện trở suất p1. Xác định

Có hai dây dẫn cùng tiết diện và chiều dài. Một dây đã biết điện trở suất p1. Xác định vật làm dây còn lại với các dụng cụ sau: Nguồn điện, ampe kế, vôn kế . Các dây nối có điện trở khôngđáng kể và bảng điện trở suất của các chất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *