Cho Tam giác abc vuông tại a , o là trung điểm của bc trên tia đối của tia oa

Cho Tam giác abc vuông tại a , o là trung điểm của bc trên tia đối của tia oa lấy điểm d sao cho od=oa. A) chứng minh rằng Tam giác AOC = Tam giác DOB. B) chứng minh Tam giác BDC vuông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *