Cho tam giác ABC .Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD=AB. Trên tia đối của

Cho tam giác ABC .Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD=AB. Trên tia đối của CB lấy điểm E sao cho CE=AC . Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ B đếb AD, K là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AE

a) CMR: HK// DE
b) tính HK , biết chu vi tam giác ABC bằng 10 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *