cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a, SA vuông góc với mặt

cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy và SA=3A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD. Thể tích khối tứ diện SOMN là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *