Cho Hình chóp S. ABC Có đáy là tam giac đều cạch a. SA vuông góc với đáy, SA=a .

Cho Hình chóp S. ABC Có đáy là tam giac đều cạch a. SA vuông góc với đáy, SA=a . Tính góc giữa SB và mặt phẳng đáy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *