Cho em hỏi vẽ đường cung không đủ cho đường cầu thì vẽ sao ạ ( kinh tế vĩ mô)

Cho em hỏi vẽ đường cung không đủ cho đường cầu thì vẽ sao ạ ( kinh tế vĩ mô)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *