Cho chi tiết như hình vẽ Yêu cầu: Sản xuất 1000 chi tiết trục có kích thước lớn như hình vẽ,

Cho chi tiết như hình vẽ

Yêu cầu: Sản xuất 1000 chi tiết trục có kích thước lớn như hình vẽ, điều
kiện làm việc của chi tiết máy là có độ hở lớn, độ chính xác lắp ghép thấp.
Hãy tìm dung sai và cấp chính xác cho đúng với yêu cầu đặt ra. Biểu
diễn dung sai kích thước lên hình vẽ.
Gợi ý: Đọc bài 4 giáo trình dung sai kỹ thuật đo, cấp chính xác trang 15, tra bảng
bảng 3.7. Nêu vai trò của dung sai, nêu lý do chọn dung sai và cấp xác, những thuận
lợi và khó khăn khi gia công chi tiết dẫn đến giá thành sản phẩm….).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *