Cho a ,b là các số hữu tỉ khác 0 thoả man a^3+b^3=2ab Cm căn của 1-ab là số hữu tỉ

Cho a ,b là các số hữu tỉ khác 0 thoả man a^3+b^3=2ab
Cm căn của 1-ab là số hữu tỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *