Bài 5 Giả sử anh (chị) là người quản lý một cơ sở sản xuất xe đạp hoạt động trong thị

Bài 5

Giả sử anh (chị) là người quản lý một cơ sở sản xuất xe đạp hoạt động trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Chi phí sản xuất của hãng là TC = 10.000 + Q2, trong đó Q là mức sản lượng và TC là tổng chi phí (ngàn đồng).
1) Nếu giá xe đạp là 600 ngàn đồng, để tối đa hóa lợi nhuận, anh (chị) nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
2) Xác định lợi nhuận của cơ sở?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *