1 ống dẫn xăng có đường kính d=25mm . tính vận tốc chuyển động của xăng . biết lưu lượng

1 ống dẫn xăng có đường kính d=25mm . tính vận tốc chuyển động của xăng . biết lưu lượng của xăng là 2050 lít / giờ , tỉ trọng của xăng là 0,76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *