1 ống dẫn nước có đường kính d=23mm. tính vt chuyển động của nước . biết lưu lượng của nước

1 ống dẫn nước có đường kính d=23mm. tính vt chuyển động của nước . biết lưu lượng của nước 5N/s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *